Guix Manual Controlat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El Guix Controlat Millán és un guix de construcció d'adormiment lent, d'aplicació manual, que s'utilitza per al revestiment de sostres i parets interiors, sobre tot tipus de suports. El seu temps d'ocupació està regulat en fàbrica assegurant temps d'espera reduïts i major temps d'ocupació el que afavoreix la consecució d'elevades productivitats de la mà d'obra i excel·lent qualitat d'acabat amb alts valors de resistència mecànica.
Donada la seva estructura porosa proporciona un bon aïllament acústic. Així mateix és un regulador d'humitat proporcinando una confortabilitat a l'interior ótima, té un bon comportament davant del foc sent incombustible.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Relació Aigua / Guix 14-20 litres per sac
Inici d'enduriment 20 (+ -5min.)
Final enduriment 35 minuts
Resistència de compressió 2 N / mm2
Resistència flexió 2 N / mm2
Duresa Superficial 45 (u.ShoreC)
Rendiment 2.2-1.8 m2 / sac / cm gruix + -5%

Envasat en sac de 20kg